Home  |  Over ons  |  Contact  |  Route  |  Informatie-aanvraag  |  Sitemap
Welkom op advies-bodem.nl
Bodembeleid in Vlaanderen

Laats vroeg een van onze opdrachtgevers om advies over een bedrijfsperceel in Vlaanderen. Hij wil dat perceel verkopen. Het Vlaamse Bodembeleid is vastgelegd in het Vlarebo. In Vlaanderen moet bij elke overeenkomst die de grond van eigenaar laat veranderen een bodemattest overlegd worden. Dit bodemattest moet afgegeven worden door de  Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij, kortweg OVAM. In dit bodemattest is vermeld of de grond is opgenomen in het grondeninformatieregister. In dit register is vermeld of de grond vervuild is, maar ook of ter plaatse een risico-inrichting is gevestigd of gevestigd is geweest.

Wanneer uit het bodemattest blijkt dat het niet om een risicogrond gaat is de zaak daarmee afgedaan en kan de overdracht plaatsvinden. Wanneer het wel een risicogrond betreft moet een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd worden. Als hieruit geen verontreiniging blijkt dan is er geen belemmering voor de overdracht.

Bij het aantreffen van een bodemverontreiniging moet een beschrijvend bodemonderzoek worden uitgevoerd. De koper of de verkoper moet een zich verplichten om een bodemsanering uit te voeren en hiervoor een financiële zekerheid stellen.

Bodemonderzoeken en het voorbereiden van een bodemsanering mag in Vlaanderen alleen gebeuren door een bodemsaneringsdeskundige.

 
© De Roever Omgevingsadvies 2010